Czy wirtualne biuro jest legalne?

Rejestracja firmy pod wirtualnym adresem staje się coraz powszechniejszym trendem, szczególnie w przypadku startupów. Wirtualne biuro jako niekonwencjonalne miejsce na prowadzenie swojego biznesu, odnotowało już swojej historii trudności związane z urzędami skarbowymi, które w efekcie nadal budzą obawy i niepewność co do jego legalności wśród przedsiębiorców. Choć to zrozumiałe, są one kompletnie zbędne! Podkreślmy jeszcze raz: usługa wirtualnego biura jest w pełni legalna, a wszelkie niedogodności ze strony Urzędu Skarbowego dotyczą konkretnych wytycznych, których niedopełnienie może słusznie budzić strach i niepewność. 

 

Rejestracja firmy pod wirtualnym adresem

W przypadku placówek zlokalizowanych w pojedynczych pomieszczeniach i świadczących jedynie podstawowe usługi, czyli rejestrację firmy oraz obsługę jej korespondencji problemy mogą pojawiać się już na etapie rejestracji. 

Jeszcze kilka lat temu urząd skarbowy odmawiał nadania spółkom numeru NIP, powołując się na brak wskazania w zgłoszeniu identyfikacyjnym numeru konkretnego lokalu w budynku oraz brak wykonywania pod wskazanym adresem siedziby Spółki funkcji zarządczych. 

W 2014 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w głośnej sprawie II FSK 3549/13, za sprawą którego wyraził swoje poparcie dla biur wirtualnych oraz zdyscyplinował urzędy skarbowe. Stwierdził, że nie mają one kompetencji do kontroli zdatności lokalu (nieruchomości) podanego jako siedziba podatnika do wykonywania w nim funkcji zarządczych czy prowadzenia w nim działalności gospodarczej.

Mimo to, wśród urzędników do dziś można napotkać nieufność względem biur wirtualnych. Jest to zresztą zasadne, ponieważ, trudno jest udowodnić, że w jednym pokoju dedykowanym na odbiór poczty dla masowej liczby podmiotów firma jest w stanie rzeczywiście pracować oraz prowadzić działalność.

 

Wirtualny adres a rejestracja do VAT

Przedsiębiorcy, nie posiadający samodzielnej siedziby firmy, spotykają się z trudnościami nie tylko w kwestii uzyskania numeru NIP, ale również rejestracji do podatku VAT. 

Urzędnicy skarbowi są prawnie zobligowani do dokonywania czynności sprawdzających firmę przed dokonaniem wpisu do rejestru.

W sytuacji, gdy kontrahent podaje jako siedzibę firmy miejsce, które pozostaje w sprzeczności ze skalą lub rodzajem jego działalności, lub kiedy fiskus kontaktując się z wirtualnym biurem nie może napotkać przedsiębiorcy, rodzą się uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności podmiotu.

W tym wypadku Naczelny Sąd Administracyjny pozostał w zgodzie z urzędnikami, wydając orzeczenie I FSK 1363/17. Sąd stwierdził w nim bowiem, że za siedzibę nie może być uznany adres udostępniony wielu firmom do celów rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, gdzie faktycznie nie prowadzi się żadnej działalności, w tym nie funkcjonuje zarząd. 

 

Wirtualne biuro jako elastyczne centrum biznesowe

Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w centrum biznesowym IdeaPlace.

Od niemal dekady dostarczamy kompleksowe wsparcie biznesowe dla firm w stolicy Dolnego Śląska. Wirtualne biuro jest jedną z naszych usług, która wykracza daleko poza swoje podstawowe założenia i pozwala również na stacjonarne prowadzenie biznesu.

Nasi Klienci mają fizyczny dostęp do przestrzeni biurowej w postaci strefy coworkingowej, biur serwisowanych oraz sal na spotkania biznesowe, a ponadto, zawsze, gdy tego potrzebują, zostają otoczeni profesjonalnym wsparciem wirtualnej asystentki. Wszystko w oparciu o elastyczne warunki wynikające z bieżących potrzeb Klientów, którzy korzystają z dodatkowych usług zawsze wtedy, kiedy tego potrzebują i ponoszą koszty adekwatne do ich realnego wykorzystania.

 

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu oraz kompleksowemu podejściu do usługi wirtualnego biura możemy pochwalić się wiarygodną reputacją oraz na stałe wypracowanym zaufaniem ze strony podległego urzędu skarbowego.

W celu uzyskania informacji zwrotnej dotyczącej kluczowych kwestii, takich jak prawo Klienta do korzystania z adresu, urząd często kontaktuje się nie z przedsiębiorcą, a bezpośrednio z IdeaPlace, co znacznie przyspiesza i usprawnia przebieg rejestracji firmy oraz odciąża przedsiębiorcę nie angażując go w zbędne formalności. Natomiast w przypadkach gdy jest inaczej, nasz zespół służy pomocą, odpowiadając na wszelkie pojawiające się pytania i wspierając sprawny przebieg procesu rejestracji.

 

Kontrola skarbowa w wirtualnym biurze

W przypadku kontroli skarbowej sytuacja wygląda równie sprawnie i bezpiecznie.

Zacznijmy od obalenia pewnych mitów. 

Po pierwsze, wizyta urzędników pod wirtualnym adresem w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na wynik kontroli, ani nie skomplikuje jej przebiegu. IdeaPlace posiada przestronną przestrzeń biurową, która pozwoli przeprowadzić tę procedurę z zachowaniem komfortu oraz wzmocni wiarygodność urzędników względem Twojej firmy.

Po drugie, siedziba podmiotu pod wirtualnym adresem wcale nie musi budzić większego zainteresowania Twoją firmą, a tym bardziej nie powoduje częstszych kontroli skarbowych.

Nie musisz się w takim razie niczego obawiać, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości możesz zawsze skontaktować się z nami. Służymy pomocą i chętnie je rozwiejemy.

 

Przebieg kontroli skarbowej

Kontrola skarbowa zawsze poprzedzona jest listownym zawiadomieniem, w którym urząd prosi o odpowiedź z umówieniem daty kontroli.

Nasz zespół recepcyjny na bieżąco informuje każdego Klienta o dostarczeniu nowej korespondencji według ustaleń zawartych przy podpisywaniu umowy.

Część klientów zawsze dostaje w powiadomieniu skan zawartości listu, część otrzymuje go tylko na życzenie, a część Klientów otrzymuje jedynie powiadomienie o jego nadawcy i rodzaju.

Jeżeli znajdujesz się w grupie, która nie zaznajomiła się z zawartością listu i co za tym idzie nie wystosowała odpowiedzi to jeszcze nie musisz panikować.

Zgodnie z przepisami, na list nie trzeba odpowiadać. W takim wypadku, trzeba jednak liczyć się z tym, że brak odpowiedzi skutkuje narzuceniem terminu kontroli przez urząd skarbowy, a wtedy może on przypadać nawet na następny dzień.

Jeżeli nie możesz być obecny podczas kontroli, to warto pamiętać, że posiadasz możliwość wyznaczenia osoby reprezentującej Cię podczas tej procedury.

Bardzo ważnym jest, aby pamiętać, że kontrola udaje się pod adres, który jest wskazany, jako miejsce przechowywania dokumentów księgowych. Nie jest on zwykle tożsamy z adresem rejestracyjnym, ponieważ w zdecydowanej większości Klienci decydują się na pozostawienie dokumentów księgowych firmie rachunkowej, z którą współpracują. W takim wypadku, należy skierować urzędników we właściwe miejsce. 

Następnie nadchodzi dzień kontroli skarbowej. Jeżeli odbywa się ona w siedzibie wirtualnego biura, to idealnym wyborem będzie skorzystanie na ten czas z zamkniętej sali biznesowej, na którą w ramach wirtualnego biura, dostajesz od nas stały rabat. W prywatnym pomieszczeniu będziesz mógł w spokoju przejść przez procedurę kontroli skarbowej, a w razie potrzeby wykonania kopii dokumentów, obsługa recepcyjna będzie niezwłocznie służyć pomocą.

Warto również pamiętać, że urzędnicy, odwiedzający Twoją firmę obowiązkowo muszą posiadać upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, które zawiera jej wyszczególniony zakres, a Ty masz obowiązek okazać kontrolerowi tylko te dokumenty, do których wglądu jest on uprawniony wspomnianym dokumentem. 

Patrząc przez pryzmat naszego długoletniego doświadczenia, obserwacji i rozmów z naszymi Klientami, wiemy, że kontrola skarbowa w IdeaPlace przebiega sprawnie i zostawia przykrych doświadczeń. 

Nasze kompleksowe podejście do wirtualnego biura, profesjonalna obsługa oraz wypracowane latami zaufanie ze strony Urzędu Skarbowego sprawiają, że możesz nam zaufać i nie obawiać się żadnych trudności.