Już co piąty Polak, poszukując alternatywy dla tradycyjnego etatu, wybiera pracę na własny rachunek. Według danych GUS, w 2023 roku na samozatrudnieniu pozostawało niemal 19% pracujących rodaków, co stanowi wynik wyróżniający nas jako kraj na tle Unii Europejskiej, gdzie współczynnik ten nie przekroczył 13%. Co motywuje Polaków do zakładania własnych biznesów? Sprawdź korzyści wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej i dowiedz się, dlaczego warto rozważyć tę opcję.

Jakie są alternatywy dla etatu?

W dynamicznym otoczeniu biznesowym, gdzie istotnym zmianom podlegają również oczekiwania pracowników, tradycyjny etat okazuje się coraz mniej opłacalnym rozwiązaniem dla obu stron. 

Dla pracodawców bowiem utrzymywanie wysoko wykwalifikowanych stanowisk na stałe często w praktyce stanowi zbyt drogie i nieefektywne przedsięwzięcie. Z kolei współcześni pracownicy (ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia wchodzącego właśnie na rynek pracy) coraz wyżej cenią sobie elastyczność i możliwość zachowania prawidłowego work-life balance, odrzucając ograniczenia wynikające z pracy na etat. 

Kwestie te w rezultacie decydują o rosnącej popularności alternatywnych form zatrudnienia, takich jak freelancing czy samozatrudnienie

Freelancing

Freelancer to niezależny specjalista, który świadczy pracę dla różnych firm jednocześnie. Obserwując polski rynek, daje się zauważyć, że freelancing jest trendem, który sukcesywnie zyskuje na swym znaczeniu, a z usług wolnych strzelców korzysta już 62% polskich firm.

Co ciekawe, jak podaje raport Useme, aż 8 na 10 freelancerów przed przejściem na ten rodzaj działalności pracowało na etacie, wskazując za kluczową motywację do tej zmiany czynniki takie jak: potrzeba większej niezależności i elastyczności w decydowaniu o czasie, miejscu i sposobie pracy czy też perspektywa osiągania wyższych zarobków

Wśród polskich pracowników zdarzają się jednak osoby, które traktują freelancing jako skuteczny sposób na dorobienie sobie do etatu. Freelancerzy działający w takim modelu zwykle nie potrzebują zakładać w tym celu własnej firmy, ale rozliczają się z klientami za pomocą dostępnych platform pośredniczących (np. Useme), które umożliwiają wystawianie faktur za konkretne zrealizowane usługi. 

Umowa B2B – samozatrudnienie

Na koniec 2023 roku, 12% aktywnych zawodowo Polaków prowadziło własną działalność gospodarczą, z czego większość stanowiły jednoosobowe firmy. Z danych GUS z analogicznego okresu wynika ponadto, że nie brakuje osób, dla których samozatrudnienie stanowi dodatkowe źródło dochodu – do etatu dorabia w ten sposób 231 tys. Polaków pracujących głównie w sektorze usług.

Zalety prowadzenia działalności gospodarczej dla pracownika

Większa niezależność, brak przełożonego i możliwość bycia dla siebie szefem czy – wreszcie – niemal nieograniczony potencjał zarobków – to kluczowe aspekty, które od razu nasuwają się na myśl, gdy mowa o własnej firmie. Korzyści prowadzenia samodzielnej działalności można jednak mnożyć.

Elastyczne godziny pracy

Kwestią, którą wysoko cenią szczególnie osoby rezygnujące z etatu na rzecz pracy na własną rękę, są elastyczne godziny pracy i możliwość ich samodzielnego ustalania. Mimo pewnej konieczności dostosowania się do wymagań klientów, prowadzenie własnej działalności daje w tym zakresie zdecydowanie większą swobodę niż praca u kogoś, przekładając się w rezultacie na lepszy well-being.

Swoboda w planowaniu dnia

Własna firma daje również większą swobodę w planowaniu dnia i organizacji pracy. Przedsiębiorcy mogą dostosować harmonogram do swoich potrzeb i preferencji, co sprzyja większej efektywności, pozwala utrzymać motywację i poczucie zadowolenia z pracy.

Balans między pracą a życiem prywatnym

O tym, jak ważny dla motywacji i zaangażowania pracowników jest work-life balance, dziś już nie trzeba nikogo przekonywać. Prowadząc własną firmę, masz całkowitą kontrolę nad wyborem projektów i klientów, z którymi współpracujesz. Dzięki temu możesz skoncentrować się na konkretnych zadaniach, które mają dla Ciebie największą wartość, jednocześnie unikając nadmiernego obciążenia pracą, jakie nierzadko występuje na etacie. Swoboda w tym zakresie ułatwia natomiast pogodzenie życia zawodowego z osobistym.

Swoboda w podejmowaniu decyzji

Założenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z pełną kontrolą nad zarządzaniem firmą i samodzielnym decydowaniem o kierunku i strategii jej rozwoju. Podczas gdy umowa o pracę łączy pracownika ściśle z jednym pracodawcą, samozatrudnienie otwiera możliwość nawiązywania współprac i relacji biznesowych z wieloma kontrahentami oraz pozwala świadczyć usługi jednocześnie dla różnych podmiotów, czerpiąc z tego korzyści finansowe. 

Zalety jednoosobowej działalności gospodarczej pod względem prawnym

Najsilniejszym argumentem przemawiającym za porzuceniem etatu na rzecz własnej działalności gospodarczej okazują się najczęściej wyższe zarobki. Krok ten wiąże się jednak jeszcze z kilkoma dodatkowymi zaletami. Oto lista kilku najważniejszych z nich.

Niskie koszty założenia działalności gospodarczej

Dobrą informacją dla wszystkich osób, które rozważają założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, stanowi fakt, że procedura ta nic nie kosztuje. Co więcej, otwierając własną firmę, początkujący przedsiębiorcy mogą ubiegać się o specjalną dotację na zakup podstawowego wyposażenia czy wynajem lokalu niezbędnego do prowadzenia działalności. 

Proces rejestracji firmy

W celu zarejestrowania jednoosobowej działalności gospodarczej należy przede wszystkim uzyskać wpis do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Formalności tej można dokonać za pośrednictwem Internetu, co czyni ją jeszcze prostszą i wygodniejszą. W obowiązku osoby otwierającej działalność pozostaje ponadto wskazanie nazwy oraz siedziby firmy, określenie kodów PKD działalności oraz formy jej opodatkowania.

Koszty początkowe i ulgi podatkowe

Młodzi przedsiębiorcy mogą liczyć na obniżone składki ZUS. Podstawową preferencją jest tzw. ulga na start, dzięki której właściciele nowo założonych firm są zwolnieni z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze sześć miesięcy działalności (opłacają wówczas tylko składki zdrowotne). Opcja ta dotyczy przedsiębiorców, którzy otwierają firmę po raz pierwszy, a także osób, które zakładają działalność po upływie co najmniej 60 miesięcy od zamknięcia lub zawieszenia poprzedniej. Co do zasady ulga na start nie przysługuje w sytuacji, gdy samozatrudniony świadczy pracę na rzecz byłego pracodawcy w zakresie tożsamym z tym, który wynikał ze stosunku pracy. 

Po upływie sześciu miesięcy przedsiębiorcom przysługują preferencyjne składki ZUS pod warunkami analogicznymi do tych obowiązujących w kontekście omówionej ulgi na start. Obniżone składki ZUS (30% minimalnego wynagrodzenia) obowiązują przez okres 24 miesięcy.

Od 2020 roku obowiązuje ponadto jeszcze jedna forma preferencji podatkowej, czyli Mały ZUS Plus, który skierowany jest głównie do mikroprzedsiębiorców generujących relatywnie niewielkie przychody (120 tys. zł w skali całego poprzedniego roku kalendarzowego). 

Zalety prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej w wirtualnym biurze IdeaPlace

Rezygnując z etatu i decydując się na założenie własnej jednoosobowej działalności gospodarczej, zyskuje się jednocześnie większą dowolność w samodzielnym ustalaniu nie tylko godzin i harmonogramu pracy, ale również miejsca jej wykonywania. Aspekt ten był niegdyś dość problematyczną kwestią, którą skutecznie rozwiązało pojawienie się na rynku elastycznych rozwiązań takich jak wirtualne biuro.

Profesjonalny adres firmowy

Korzystając z usługi wirtualnego biura, przedsiębiorca otrzymuje profesjonalny adres firmowy, który może następnie wykorzystać na wizytówce i pozostałych materiałach reklamowych. Posiadanie adresu firmy w prestiżowej, ważnej z perspektywy biznesowej lokalizacji ma istotne znaczenie w kontekście budowania zaufania wśród klientów i partnerów biznesowych. Widząc profesjonalny adres, odbiorcy zyskują większą pewność co do stabilności i wiarygodności firmy, dzięki czemu chętniej nawiązują z nią kontakt.

Obsługa korespondencji i połączeń telefonicznych

Usługi wirtualnego biura w Idea Place to jednak znacznie więcej niż tylko reprezentatywny adres siedziby. To również profesjonalny serwis biurowy i obsługa firmowej korespondencji, dzięki której przedsiębiorcy mogą w pełni skupić się na prowadzeniu swojej firmy, mając jednocześnie pewność, że wszystkie ważne dokumenty i wiadomości są odpowiednio zarządzane.

Wsparcie biznesowe

Jako Idea Place gwarantujemy wsparcie biznesowe na wielu płaszczyznach, prezentując kompleksową ofertę dla przedsiębiorców, którym zależy na rozwijaniu biznesu w profesjonalnym otoczeniu. Oprócz wirtualnego biura oferujemy szereg usług dodatkowych ułatwiających przedsiębiorcom codzienne funkcjonowanie, w tym np. wynajem sal konferencyjnych, coworking czy wsparcie wirtualnej asystentki.

Jak podjąć ostateczną decyzję?

Decyzja o przejściu z etatu na własną działalność z pewnością nie należy do najłatwiejszych, wymagając skrupulatnego przeanalizowania wielu czynników. Ważne jest, aby realistycznie ocenić swoje możliwości finansowe, zaplanować strategię działania i zrozumieć specyfikę branży, w której chcemy działać. Konsultacja z ekspertami, takimi jak doradcy podatkowi czy prawnicy, może pomóc w podjęciu świadomej i odpowiedzialnej decyzji. Prowadzenie własnej firmy to spore wyzwanie, ale również szansa na większą niezależność, lepsze zarobki i rozwój zawodowy.